ANGÅENDE BILJETTER:
Kassan öppnar minst en timme innan föreställningen.

Vi tillåter både bokning av biljetter och köp av biljetter. Ni väljer själva med vilket ni trivs bäst.
Bokning sker antingen via Hemsida eller via 08-54060170 men inte tätare på föreställningsstart än 2 timmar.

Där säljer vi obokade biljetter, löser ut bokade biljetter och säljer kylda drycker, snacks och presentkort. 
Om ni vill köpa biljetterna hemma är det möjligt från och med hösten 2021.
All information om detta finns nedan.

Köpvillkor

 1. Företagsinformation

www.biofacklan.se tillhandahålls av Folketshusföreningen i österåker 802403-7395
Information & bilder på hemsidan ägs av föreningen eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

 1. Priser

Biljettpriserna anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, och betalningar

Presentkort säljs endast i kassan på folkets hus, stationsvägen 10, 184 50 Åkersberga

 

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Nets tillsammans med samarbetspartners.

Presentkort kan inte lösas in i webshop eller vid biljettköp på nätet, utan bara i kassan på biografen.

3.2 Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

 1. Frakt & Fraktmetoder

Vi levererar era biobiljetter per mail

 

 1. Ångerrätt och öppet köp

Köpta biljetter kan lämnas tillbaka fram till gällande föreställnings början. Därefter är det inte möjligt att lämna tillbaka biljetterna. Biljetterna återlöses i kassan på folkets hus under ordinarie öppettider.

Presentkort återlöses i normalfallet ej.

Vid köp av övriga varor från webshopen gäller distanshandelslagen med 14 dagars returrätt. Ev returfrakt bekostas av avsändaren.

 1. Återbetalningsskyldighet

Vi återlöser köpt biljett till fullo om den lämnas in i kassan innan köpt föreställnings start.

Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

 1. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer vi att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan få mer information om detta genom att maila oss på info@biofacklan.se

 1. Kontakt & Kundtjänst

Telefonnr 08-54060170

Mail: info@biofacklan.se

Postadress: box 682, 184 28 Åkersberga

Besöksadress: Stationsgränd 10, 18450 Åkersberga

 1. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

10.3 Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt

Telefonnr till kassan. 08-54060170

Mail: info@biofacklan.se

 

10.4 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling: Folkets Hus behandlar personuppgifter i samband med handeln på biofacklan.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina biljetter till dig.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Biografmaskinsterna vid Skanstorgets erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Biografmaskinsterna vid Skanstorget Ek. För. ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Folkets hus i åkersberga ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på  berättigade intressen att kunna bedriva verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på vår skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som vi anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Folkets hus i åkersberga är förpliktade att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Biografmaskinsterna vid Skanstorget Ek. För. via info@biofacklan.se Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Biografmaskinisterna vid Skanstorget Ek. För.:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

.