Åkersberga Filmstudio Våren 2019

Välkommen att se kvalitetsfilm i biografen Facklan onsdagar kl. 19.00, torsdagar kl. 15.00 & 19.00

MEDLEMSKORT kostar 400:- (11 filmer.)

Kortet är personligt och får inte överlåtas. Enstaka biljetter säljs inte. Åldersgräns 15 år. 

INFORMATION: Mats Sladö 540 654 36, mats.slado@gmail.com---- Eddie Vivenius 070-436 11 99, vivenius@gmail.com

 9 & 10 Januari                                 PÅ CHESIL BEACH
16 & 17 Januari                               FÖROLÄMPNINGEN
23 & 24 Januari                               GRÄNS
6 & 7 Februari                                  THE JOURNEY
13 & 14 Februari                             ALLT FÖR MIN SON
20 & 21 Februari                             NOTHING LIKE A DAME
6 & 7 Mars                                        DEN TYSTA REVOLUTIONEN
13 & 14 Mars                                   GOLIAT

20 & 21 Mars                                   COLD WAR
3 & 4 April                                       SHOPLIFTERS
10 & 11 April                                  AND BREATHE NORMALLY

 

            

.

.